FAIR

Europees project FAIR – Fighting Against Inmate’s Radicalisation

In het kader van het Europese onderzoeksprogramma van het Directoraat Justitie is een project verkregen gericht op de preventie van radicalisering in gevangenissen. Dit onderwerp staat hoog op de agenda van nationale en Europese overheden. Vragen als: wat zijn de risico’s dat gevangenen sneller radicaliseren dan in andere omgevingen, hoe is dat proces door personeel vroegtijdig te onderkennen, wat hebben de professionals nodig om hun werk goed te doen, welke factoren dragen bij aan de preventie van radicalisering, en wat is een effectief rehabilitatieprogramma voor de risicogroepen. Al deze vragen worden onderzocht binnen dit project dat door Arq uitgevoerd wordt samen met 9 andere Europese partners uit 9 verschillende landen.

Als basis voor de ontwikkeling van de interventies wordt een behoefteanalyse uitgevoerd onder personeel binnen het gevangeniswezen in de deelnemende landen aan het project. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld om de gegevensverzameling uniform te laten verlopen. We richten ons daarmee op de brede groep die werkzaam is binnen het gevangeniswezen, zoals gevangenismedewerkers, gevangenisbewaarders, psychologen, psychiaters, artsen, maatschappelijk werkers, managers en beleidsmakers. De resultaten zullen de komende maanden beschikbaar komen, evenals een beschrijving van de bestaande praktijken in Europa als het gaat om preventie van radicalisering in gevangenissen.

De resultaten van de behoeftepeiling en van de inventarisatie van de bestaande praktijken zullen vervolgens op nationaal niveau besproken worden in speciale bijeenkomsten met de doelgroepen. Dit geheel aan informatie zal gebruikt worden voor de ontwikkeling van een trainingsprogramma.

Het project loopt 2 jaar, de producten zullen eind 2019 beschikbaar komen. De tussentijdse resultaten en inzichten worden gedurende de gehele looptijd van het project gedeeld via de website, die in verschillende talen beschikbaar is, berichten via Facebook en LinkedIn en persconferenties.

Website: http://fair-project.eu/nl/

Voor meer informatie: Magda Rooze, projectleider m.rooze@arq.org

The content of this communication represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.