Focus op Dutchbat-III

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum voert een onderzoek uit onder Dutchbat-III veteranen. We willen weten hoe het nu met de veteranen gaat en wat hun wensen en behoeften op het gebied van zorg, erkenning en waardering zijn. Het onderzoek is getiteld Focus op Dutchbat-III en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Defensie.

De aanleiding voor dit onderzoek is een enquête van een werkgroep Dutchbatters onder Dutchbat-III veteranen. Daaruit bleek dat het voor een deel van deze veteranen niet gelukt is om passende zorg te krijgen. Ook bleek dat inspanningen van het ministerie van Defensie op het gebied van zorg, erkenning en waardering er niet altijd toe hebben geleid dat Dutchbat-III veteranen de missie konden afsluiten. Ze hebben nog steeds last van de uitzending. Dit was aanleiding voor het ministerie van Defensie om nader onderzoek te laten uitvoeren onder de Dutchbat-III veteranen.

Contactpunt Focus op Dutchbat-III

Het contactpunt Focus op Dutchbat-III is speciaal ingericht zodat Dutchbat-III veteranen en hun naasten terecht kunnen met vragen over het onderzoek.

Het telefoonnummer van het contactpunt Focus op Dutchbat-III is 088-3305512. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Mailen kan ook: dutchbat-III@arq.org.

Indien u vragen over zorg en dienstverlening aan veteranen heeft, kunt u met het Veteranenloket bellen: 088-3340000. Het Veteranenloket is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

Over het onderzoek 

Om te komen tot representatieve resultaten vragen we de Dutchbat-III veteranen én hun thuisfront (naasten, familieleden en vrienden) om een vragenlijst in te vullen. Dat kan digitaal of op papier. Dutchbat-III veteranen hebben in oktober een persoonlijke brief gekregen over het onderzoek op hun huisadres. Dit zijn veteranen die in aanmerking komen voor het draaginsigne Dutchbat-III. De vragenlijst is begin november naar de veteranen gestuurd. Half november is een reminder gestuurd.

Het onderzoek Focus op Dutchbat-III bestaat uit meerdere delen. Na de vragenlijst worden diverse Dutchbatters gevraagd hun verhaal te doen in verdiepende interviews en/of om deel te nemen aan groepsgesprekken. De resultaten van het onderzoek door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum worden eind 2020 verwacht.

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum voert het onderzoek Focus op Dutchbat-III onafhankelijk van andere partijen uit.

Maatregelen COVID-19 en gevolgen voor het onderzoek Focus op Dutchbat-III - 29 mei 2020

De coronacrisis heeft ook zijn weerslag gehad op de voortgang van het onderzoek Focus op Dutchbat-III. Vanwege de uitbraak van corona hebben een aantal onderdelen van het onderzoek stilgelegen. In de tussentijd hebben we gezocht naar oplossingen. Zo doen wij de interviews nu via beeldbellen. Wanneer dat bij iemand niet mogelijk of wenselijk is, zoeken we een passend alternatief. We streven ernaar uiterlijk eind juni alle interviews te hebben afgerond.

De groepsgesprekken, die na de interviews plaatsvinden, hebben we uitgesteld tot eind augustus/begin september. We hopen dan op 1,5 meter afstand met maximaal 10 personen per groep bijeen te mogen komen. We volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM.

Door de verschoven planning zullen uitnodigingen voor een interview of groepsgesprek ten laatste in juli/augustus per post worden verstuurd. Uiteraard kunt u, indien u een uitnodiging ontvangt, alsnog besluiten wel of niet af te zien van deelname.

Over ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 

De projectgroep bestaat uit onderzoekers van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ARQ bestaat uit diverse organisaties die samen beschikken over expertise op het gebied van zorg, erkenning en waardering van veteranen en andere oorlogsgetroffenen.  

Bij dit onderzoek zijn drie organisatieonderdelen betrokken: ARQ Centrum‘45, ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises.