Focus op Dutchbat III

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft een onderzoek uitgevoerd onder Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront. Het onderzoek laat zien hoe het nu met hen gaat en wat hun wensen en behoeften op het gebied van zorg, erkenning en waardering zijn. Op 14 december is het onderzoeksrapport overhandigd aan Dutchbat III-veteranen en de minister van Defensie.

Aan dit onderzoek hebben 430 Dutchbat III-veteranen en 252 leden van het thuisfront deelgenomen. Het onderzoek laat zien dat - 25 jaar na de missie - de Dutchbat III-uitzending nog grote impact heeft op de veteranen en hun thuisfront. Met een grote groep Dutchbat III-veteranen gaat het goed; 79% ervaart zijn/haar kwaliteit van leven als voldoende. Er is een kleiner deel van de veteranen waarmee het minder goed gaat. Zij kampen met ernstige gezondheidsklachten, vooral van psychische aard. Een kwart van de veteranen ervaart een hoog aantal posttraumatische stressklachten.

Hieronder vindt u het volledige onderzoeksrapport, een publiekssamenvatting en bijlagen behorend bij het onderzoeksrapport. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de begeleidingscommissie Dutchbat III onder leiding van de heer Hans Borstlap aanbevelingen voor de minister van Defensie gedaan. Deze aanbevelingen zijn te vinden op de website van het ministerie van Defensie.

Rapporten

Nazorg

Heeft u vragen naar aanleiding van het onderzoek dan kunt u mailen naar dutchbat-III@arq.org

Indien u vragen over zorg en dienstverlening aan veteranen heeft, kunt u met het Veteranenloket bellen: 088-3340000. Het Veteranenloket is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

 

Over ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 

De projectgroep bestaat uit onderzoekers van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ARQ bestaat uit diverse organisaties die samen beschikken over expertise op het gebied van zorg, erkenning en waardering van veteranen en andere oorlogsgetroffenen.  

Bij dit onderzoek zijn drie organisatieonderdelen betrokken: ARQ Centrum‘45, ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises.

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft het onderzoek Focus op Dutchbat III onafhankelijk van andere partijen uitgevoerd.