Gerandomiseerde trial naar het effect van Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation (3MDR) bij veteranen met een posttraumatische stress stoornis

De innovatieve 3MDR behandeling combineert EMDR en exposure technieken in een virtuele omgeving waarin de patiënt op een loopband beweegt.

Om het effect van deze behandeling te onderzoeken wordt er een gerandomiseerde en gecontroleerde trial uitgevoerd waarin 6 sessies 3MDR vergeleken worden met een controlegroep bij therapie resistente veteranen met een chronische posttraumatische stress stoornis. De veteranen worden gedurende 16 weken gevolgd en gegevens over klachtenniveau, fysiologisch en neuropsychologisch functioneren worden bijgehouden.

Publicaties

Vermetten, E., Meijer, L., van der Wurff, P., & Mert, A. (2013). The effect of Military Motion-assisted Memory Desensitization and Reprocessing Treatment on the symptoms of combat-related Posttraumatic Stress Disorder: First preliminary results. Annual Review of Cybertherapy and Telemedicine, 125-127.