Het verbeteren van de verzorger-kind relatie bij vluchtelingen en asielzoekers.

Bij dit promotie-traject wordt onderzoek gedaan naar hoe vluchtelingengezinnen en alleenstaande minderjarige jongeren (onder andere door middel van preventieve interventies) ondersteund kunnen worden om het psychologisch welzijn en de verzorger-kind relatie te versterken. Kwantitatief onderzoek wordt gecombineerd met kwalitatief onderzoek.

Aard
Promotieproject van Carlijn van Es.

Promotores:
Promotor: Dr. Prof. Paul Boelen
Co-promotores: Dr. Trudy Mooren & Dr. Hans te Brake

Publicaties
Sleijpen, M., van Es, C., te Brake, H. & Mooren. T. (2017). Alleenstaande minderjarigen uit Eritrea in Nederland. Utrecht: Nidos.

Looptijd
16-08-2016 tot 15-08-2020.

Trefwoord
Vluchtelingen, asielzoekers, gezinnen, kinderen, AMV, FAME, preventieve programma’s.