Psychotrauma

Trauma is het Griekse woord voor wond. Een psychotrauma (ook: psychisch trauma) is het psychische letsel dat wordt opgelopen na een schokkende gebeurtenis.

Diagnostiek

Het ARQ Diagnostisch Centrum – voorheen Psychotrauma Diagnose Centrum - voert specialistisch psychodiagnostisch onderzoek uit naar de psychische gevolgen van traumatische gebeurtenissen. Op grond van dit onderzoek geven de onderzoekers van het ARQ Diagnostisch Centrum een onafhankelijk advies aan cliënten en verwijzers over de diagnose en eventuele behandelmogelijkheden. De achtergronden van de cliënten van het ARQ Diagnostisch Centrum zijn zeer divers. Zie de website en download de folder.

Specifiek domein

Terwijl psychotrauma beperkt voorkomt en ernstig schokkende incidenten evenmin vaak voorkomen, zijn de gevolgen ervan groot, zowel individueel (bijv. langdurig leed), sociaal-maatschappelijk (bijv.  mensen of (beroeps)groepen die ontsporen, justitiële problemen), economisch (bijv. ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, onjuiste behandeling) als politiek (bijv. voorbereiding op terreurdreiging).
De financiële gevolgen zijn (hierdoor) eveneens zeer groot, zowel voor mensen persoonlijk als voor de maatschappij. Internationaal is er voortdurend vraag naar psychosociale hulpverlening. De vraag is echter verspreid over de gehele wereld en het hulpverlenersveld is versnipperd.

Context is belangrijk

Een van de belangrijkste kenmerken van psychotrauma is dat de context van de schokkende gebeurtenis(sen) die aanleiding was (waren) tot het ontwikkelen van het psychotrauma, een zeer belangrijke rol speelt. Deze context en de herkenning en erkenning ervan zijn cruciaal voor de effectiviteit van alle diensten en zorg die rondom psychotrauma geleverd worden. Omdat de context moet worden meegenomen, zullen de kosten van zorg en diensten hoger liggen dan wanneer dit niet wordt gedaan.

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft het digitale Psychotraumanet ontwikkeld waar u alle kennis over psychotrauma kunt vinden. Voor informatie over psychotrauma en de gevolgen van schokkende gebeurtenissen kunt u ook gebruik maken van de ARQ Bibliotheek. Ook geven ARQ en Uitgeverij Boom samen een reeks wetenschappelijke boeken en e-books uit op het gebied van psychotrauma.

Specialistisch vakgebied

Psychotrauma is een specialistisch vakgebied, met gespecialiseerd personeel. Er is landelijk behoefte aan dit specialisme, maar door de lage prevalentie en incidentie is het voor organisaties moeilijk om psychotraumazorg rendabel aan te bieden. Denk hierbij ook aan een voorziening die voortdurend ‘stand by’ is en snel kan worden geactiveerd en zo nodig opgeschaald. Internationaal is er eveneens behoefte aan dit specialisme, waarbij ook geldt dat de specifieke expertise vaak versnipperd is.

ARQ werkt samen met de volgende internationale partners:

De samenwerking is gericht op kennisoverdracht zoals via de Summerschool (met Universiteit Utrecht) en waar mogelijk tijdelijke uitwisseling / stages van studenten of behandelaars. Daarnaast wordt in onderzoek samengewerkt.