Referaten

De Arq Academy organiseert in samenwerking met de zorggroep bijna maandelijks een referaat. De meeste referaten betreffen dubbelreferaten, dat zijn referaten die afwisselend in Diemen en in Oegstgeest worden verzorgd.

De referaten worden altijd ter accreditatie aangeboden en passen hierdoor in het bij-en nascholingsbeleid van de Academy.

Deelname aan de referaten is kosteloos, ook voor externen. Wel is vooraanmelding gewenst. Aanmelden kan via Info@academy.arq.org.

De referaten starten om 16.30 uur en eindigen om 18.00 uur. Daarna is gelegenheid tot netwerken met enkele versnaperingen.

==================================================================================================

24 mei Referaat over Psychosociale  nazorg na een ramp of crisis

Diemen, refereerzaal Nienoord 5, van 16.30 - 18.00 uur (toegang gratis)

Sprekers dr.  Michel Dückers en Jurriaan Jacobs

Samenlevingen worden sinds mensenheugenis geconfronteerd met rampen en crises. Het zijn omstandigheden die de dagelijkse orde verstoren en om een adequaat antwoord vragen. Ook waar het de psychosociale gevolgen aangaat.

Jarenlange kennisontwikkeling heeft geresulteerd in ideeën over hoe (niet) met mensen om te gaan in de context van een ramp. Die ideeën zijn niet onveranderlijk en uiten zich soms in een al dan niet vermeende scholenstrijd.

Twee vragen staan centraal in dit referaat: Hoe is de nazorg en de gedachtenvorming daarover in Nederland door de tijd ontwikkeld? En wat zien we als we in- en uitzoomen, door de grenzen van disciplines en landen heen? Op dit referaat neemt u kennis van uniek onderzoeksmateriaal.

 

==================================================================================================                  

21 juni Referaat Dissociatie en Trauma

Diemen Nienoord 13 van 16.30 - 18.00 uur (toegang gratis)      

Sprekers Elise van Wageningen en Marloes Eidhof

===================================================================================================

8 september Referaat Suïcides en suïcidaliteit  bij de politie

Oegstgeest centrum 45 van 16.30-18.00 uur (toegang gratis)

Sprekers prof. dr. Ad Kerkhof en drs. Riëtte Mellink

Aanmelden en info via info@academy.arq.org of bel 020- 660 1970

===================================================================================================

11 oktober Referaat Suïcides en suïcidaliteit  bij de politie

Diemen van 16.30 - 18.00 uur (toegang gratis), Nienoord 13     

Sprekers prof. dr. Ad Kerkhof en drs. Riëtte Mellink

Aanmelden en info via info@arq.academy.org of bel 020-660 1970

===================================================================================================

1 december Referaat 'Voorkomen van erger - preventieve ondersteuning van kinderen en ouders na partnergeweld'.

Oegstgeest Centrum ’45  van 16.30 – 18.00 uur (toegang gratis)

Sprekers dr. Mathilde Overbeek en  co-referent

Partnergeweld komt helaas veel voor en wordt gezien als een vorm van emotionele kindermishandeling, omdat het meemaken ervan schadelijk kan zijn voor kinderen. Kinderen die geweld tussen hun ouders hebben meegemaakt lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van problemen. Laagdrempelige, preventieve interventies kunnen de negatieve gevolgen van het meemaken van partnergeweld bij kinderen voorkomen of verminderen. Verschillende van deze interventies voor zowel kinderen als hun ouders zijn al ontwikkeld en onderzoek naar de werkzaamheid van deze interventies laat veelbelovende resultaten zien. In het referaat worden de bevindingen van het onderzoek van mw. Overbeek nader besproken en met de deelnemers van gedachten gewisseld over de betekenis van deze resultaten voor de praktijk.

==================================================================================================

13 december Referaat ‘Voorkomen van erger’ – ondersteunen van kinderen en ouders in stressvolle omstandigheden na huiselijk geweld.

Diemen, Nienoord 5 van 16.30 – 18.00 uur (toegang gratis)

(zie voor programma 1 december)

Sprekers dr. Mathilde Overbeek en  co-referent