Schenken door nalaten

Het is mogelijk om na uw leven een bijdrage te leveren aan de Psychotrauma zorg en aan een wereld waarin mensen een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Waarom nalaten aan de Vrienden van ARQ?

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum werkt hard aan het minimaliseren van de impact van ingrijpende gebeurtenissen op mensen, organisaties en samenlevingen. Dat doen we nu en dat blijven we doen. Ook voor toekomstige generaties, zodat zij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen in een stabiele samenleving. Daar is nu en in de toekomst geld voor nodig. Daarom is uw nalatenschap, groot of klein, belangrijk voor Vrienden van ARQ.

 

Hoe kunt u nalaten aan de Vrienden van ARQ?

Wanneer u nalaat aan Vrienden van ARQ, dan ontvangen wij een gift uit uw testament. U beslist uiteraard zelf welk deel u nalaat. U kunt op twee manieren nalaten:

Door een erfstelling

U kunt ons als mede-erfgenaam benoemen in uw testament. Op deze manier ontvangt de Vriendenstichting een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan welke erfgenamen wilt nalaten. Ook kunt u ervoor kiezen de Vriendenstichting tot uw enige erfgenaam te benoemen. Wanneer u kinderen heeft, kunnen zij in dit geval nog steeds aanspraak maken op hun legitieme erfdeel.

Via een legaat

U kunt ook een bepaald geldbedrag, een kunstwerk, een woning of andere waardevolle (on)roerende goederen nalaten. Dit legt u vast in uw testament. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familieleden of dierbare vrienden als erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag in geld als legaat aan een goed doel nalaten.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over nalaten aan Vrienden van ARQ, of persoonlijk contact? Stuur ons dan een mail: vrienden@arq.org