Psychotherapeut

 • Organisatie: Stichting Centrum '45
 • Locatie: Oegstgeest
 • Aantal uren: voor 32-36 uur per week / 4-5 dagen per week

Stichting Centrum '45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond psychotraumatologie wordt ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs. Stichting Centrum '45 heeft voor beide locaties, Oegstgeest en Diemen, het keurmerk TOPGGz ontvangen, vanwege de hoogspecialistische behandelfunctie en de structurele verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen de organisatie. Stichting Centrum ’45 is partner in Arq, een ondersteunende holding voor instellingen en organisaties die zich bezig houden met het thema psychotrauma en met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen.

Op de locatie Oegstgeest ontstaat wegens pensionering van de huidige medewerker een vacature voor 

 • Psychotherapeut

 • voor 32-36 uur per week / 4-5 dagen per week

Algemene informatie:

Bij Stichting Centrum '45 vindt diagnostiek en behandeling plaats gericht op diverse getraumatiseerde patiëntengroepen zoals veteranen, politiefunctionarissen, vluchtelingen & asielzoekers, Eerste en Tweede generatie oorlogsgetroffenen en overige getraumatiseerde patiënten. Behandeling vindt plaats op twee locaties te weten Oegstgeest en Diemen. Binnen Stichting Centrum ’45 wordt gewerkt in een multidisciplinair team.

Gezien het takenpakket en de plaats binnen de multidisciplinaire teams zoeken wij een ervaren collega, liefst groepstherapeutisch geschoold, met ervaring en kennis van groepsprocessen binnen teams en die affiniteit heeft of kan ontwikkelen in het werken met beroepsgerelateerde doelgroep/veteranen en WO11, eerste en naoorlogse generatie. De nieuwe collega heeft ervaring met het behandelen van complexe traumapatiënten. Bij Centrum 45 wordt er gewerkt met verschillende psychotherapeutische referentie kaders zoals schema therapie en affect fobie therapie. Bij voorkeur beheers je ook een of meerdere evidence based psychotherapeutische traumatechnieken. Supervisie, werkbegeleiding en eventueel lesgeven is onderdeel van je takenpakket.

Functie-informatie:

 • Uitvoeren van psychotherapie voor complexe getraumatiseerde patiënten, in gedifferentieerde behandelprogramma’s, zowel individueel als in groepen en systemen.
 • Opstellen van en zorgdragen voor de uitvoering van behandelplannen binnen een multidisciplinair behandelteam, en daarin de verantwoordelijkheid dragen als hoofdbehandelaar.
 • Verrichten van intakes en diagnostiek op het gebied van de psycho-traumatologie en/of persoonlijkheid.
 • Deelnemen aan overleg en intervisie binnen de discipline en in interdisciplinair verband.
 • Een functie kan vervullen in zorgketens en samenwerkingsverbanden.

Functie-eisen:

 • BIG-registratie als klinisch psycholoog/ psychotherapeut
 • Werkervaring in verschillende settingen en specifieke deskundigheid strekken tot aanbeveling. 
 • Ervaring en affiniteit met behandeling van complex getraumatiseerde patiënten in individueel, groeps- en systeem-therapeutische setting.
 • Kennis van en gevoel voor beroeps of historische specifieke aspecten en daarmee verbonden complexiteit in diagnostiek en behandeling.
 • Ervaring en/of affiniteit met de behandeling van veteranen en beroeps-gerelateerde klachten, of WO11 klachten is een pré.

Arbeidsvoorwaarden:

 • De aanstelling is voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
 • Salariëring vindt plaats volgens de FWG-salarisstructuur en de functie is ingedeeld in FWG 70.
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overeenkomstig de CAO-GGZ.

Procedure en inlichtingen:

Inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen bij Magda Langemaire (manager ambulant Diemen), telefoon 071-5191500. Bezoek voor alge­mene informatie: www.centrum45.nl en www.arq.org. Jouw motivatie en CV kun je mailen naar: vacature@centrum45.nl t.a.v. mevrouw D. Westerheiden, P&O adviseur, onder vermelding van vacaturenummer 18 10 09 Psychotherapeut.  


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.