Schenken met een periodieke overeenkomst

U kunt eenvoudig schenken aan Vrienden van ARQ door periodiek te schenken. Deze periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar aan een goed doel schenkt.

Voordeel voor u, voordeel voor Vrienden van ARQ

Omdat u met een periodieke overeenkomst uw steun toezegt voor de komende vijf jaar, geeft u Vrienden van ARQ ook in de toekomst de zekerheid om het werk van ARQ te ondersteunen.
Hoe kan ik geven met belastingvoordeel?

  1. Download de ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ hier
  2. Print deze overeenkomsten en betalingsvolmacht uit en vul de gegevens in.
    Let op: er is een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Beide exemplaren moeten ingevuld en opgestuurd worden!
  3. Stuur de ingevulde overeenkomsten en de betalingsvolmacht naar Vrienden van ARQ samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u én uw eventuele partner.

Een door ons ingevuld en getekend exemplaar van de overeenkomst ontvangt u retour.

Ons postadres:
Vrienden van ARQ
Antwoordnummer 1116
1110 VB Diemen
Of per e-mail: vrienden@arq.org

 

Heeft u vragen of wilt u de overeenkomst per post ontvangen?
 

Neem dan contact op met ons op: vrienden@arq.org
Voor meer informatie over periodieke giften: zie de site van de Belastingdienst.