8 resultaten
Publicatie
Narratieve exposuretherapie in theorie en praktijk
Overig
Publicatie
Persoonlijke verhalen over morele keuzes op de werkvloer
Overig
Publicatie
Een praktische leidraad voor collegiale ondersteuners in de ambulancezorg
Overig
Publicatie
Afscheidscollege Berthold Gersons
Overig
Publicatie
Een boek om de slachtoffers van het vliegtuigongeluk in Tripoli te herdenken en groot verlies te verwerken
Herdenken en rouwen
Publicatie
Een verhalenbundel over hoe ingrijpende gebeurtenissen de mens áchter het uniform raken
Overig
Publicatie
Een boek vol ervaringen van een verpleegkundige die slachtoffers verzorgde na de brand in Volendam
Overig
Publicatie
Een boek voor professionals met aanknopingspunten voor betere nazorg bij rampen en crises
Overig