Een raamwerk van betekenisgeving na verlies

Verlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken en kan daardoor verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen.

Zorgverlening kan een bepalende invloed hebben op psychische gezondheid rond het levenseinde – voor zowel de stervende als de naasten, de latere nabestaanden. In het bijzonder palliatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging spelen hierbij een belangrijke rol. Dit raamwerk gaat in op de nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving en implicaties voor psychische gezondheid. Een raamwerk van betekenisgeving na verlies geeft een integraal overzicht van de vele omstandigheden die van invloed zijn op de betekenis van het verlies en de rouw van de nabestaanden. Prof. dr. Geert Smid heeft op vrijdag 2 oktober de inaugurele rede uitgesproken ter gelegenheid van zijn oratie. U kunt de oratie hieronder terugkijken.

Prof. dr. Geert Smid is bijzonder hoogleraar ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is psychiater bij ARQ Centrum ‘45. De bijzondere leerstoel is ingesteld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

U kunt de publicatie 'Een raamwerk van betekenisgeving na verlies / A framework of meaning attribution following loss' hieronder downloaden. Indien u de publicatie per post wilt ontvangen kunt u uw gegevens achterlaten via communicatie@arq.org, wij sturen u de publicatie zo spoedig mogelijk toe.