38 resultaten
Project
Beginjaar
2023
Impact van oorlog op individuen, families en op de samenleving
Oorlog
Project
Beginjaar
2022
Psychosociale hulpverlening vanuit ARQ
Oorlog
Project
Beginjaar
2022
Aandacht voor de impact van oorlog op de geestelijke gezondheid
Oorlog
Project
Beginjaar
2022
Persoonlijke verhalen over de doorwerking van oorlog
Oorlog
Project
Beginjaar
2022
Brug tussen zorg en Indische en Molukse senioren
Oorlog
Project
Beginjaar
2022
Praten over betekenis onderzoek
Oorlog
Project
Beginjaar
2021
Onderzoek naar de veerkracht en werk-privébalans van de medewerkers van Veiligheidsregio Groningen
Pandemie
Project
Beginjaar
2021
Onderzoek naar psychosociale effecten op nabestaanden en uitvaartbegeleiders
Pandemie
Project
Beginjaar
2021
Promotieonderzoek Bart Nauta
Geweld
Project
Beginjaar
2021
Onderzoek naar de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog
Oorlog
Project
Beginjaar
2021
Ervaringsverhalen en kennis delen
Overig
Project
Beginjaar
2021
Onderzoek naar de aansluiting van de reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen
Overig
Project
Beginjaar
2020
Advies voor beleid conform de laatste inzichten rondom opvang en nazorg
Project
Beginjaar
2020
Advies over gebruik app die veerkracht van medewerkers ondersteunt
Overig
Project
Beginjaar
2020
Bouwen aan veerkracht
Oorlog
Project
Beginjaar
2020
Website om de mentale gezondheid van de samenleving te bevorderen tijdens en na de coronacrisis
Pandemie
Project
Beginjaar
2020
Samenwerken om kennis over de Joodse gemeenschap te vergroten
Overig
Project
Beginjaar
2019
Welke therapie past het beste bij jonge vluchtelingen?
Migratie
Project
Beginjaar
2019
Ontwikkelen training cultuursensitief behandelen
Migratie
Project
Beginjaar
2019
Onderzoek naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen en de behoefte aan zorg, erkenning en waardering
Oorlog