Cultuursensitief behandelen

2-daagse opleiding voor het vergroten van de slagingskans van psychotherapie met cultureel diverse patiënten

Als therapeut is het niet altijd eenvoudig om cliënten uit een niet-westerse cultuur te behandelen.  In deze 2-daagse opleiding en e-learning Cultuursensitief behandelen worden handvatten aangereikt om de slagingskans van psychotherapie met een cultureel diverse patiëntengroep te vergroten.

Een evidence-based behandeling zou in principe bij ieder mens - onafhankelijk van cultuur - werkzaam kunnen zijn. Maar de praktijk is weerbarstig. Als therapeut is het niet altijd eenvoudig om cliënten uit een niet-westerse cultuur te behandelen. De kans op een teleurstellende therapie is groter dan gebruikelijk: het is een traag proces, het is moeizaam om tot huiswerkopdrachten en experimenten te komen, de cliënt zegt af of blijft weg. Naast het probleem van taal zijn er vanuit de culturele psychotherapie twee obstakels bekend bij het behandelen van cliënten met een niet-westerse achtergrond: klachtenpresentatie met nadruk op lichamelijke klachten en moeizame commitment en het ontbreken van een gemeenschappelijk ziektemodel tussen patiënt en therapeut.

De opleiding is opgebouwd rondom drie thema's:

 • klachtenpresentatie: de situatie van 'condicion migrante', en de veelal somatische presentatie van angst-, stemmings- en traumaklachten
 • ziekteverklaringsmodel: hulpmiddelen om tot gerichte diagnostiek en betere commitment te komen, door middel van het Cultural Formulation Interview (CFI) en de aanbevelingen vanuit de Generieke Module Diversiteit (GMD). Het CFI is een cultuurgevoelig anamneseprotocol.
 • aanpassing werkwijze: cultuursensitieve behandelingen en aanpassingen om knelpunten bij CGt, EMDR, IPT en andere behandelvormen te  voorkomen

Opbouw van de opleiding

De opleiding start met het volgen van een e-learningmodule van ongeveer 1,5 uur. Na het succesvol afronden van de e-learning volgt de 2-daagse opleiding. De 2-daagse opleiding bouwt voort op de e-learning en is met name gericht op attitude- en vaardigheidsontwikkeling, overeenkomstig met de inhoud van de Generieke Module Diversiteit. 

In de opleiding Cultuursensitief behandelen leert de deelnemer:

 • over de aspecten van de culturele psychiatrie en psychotherapie (algemene kenmerken van de situatie van mensen met een migratieachtergrond in het bijzonder vluchtelingen)
 • over de somatische presentatie van angst-, stemmings- en traumaklachten; en het ontbreken van een gemeenschappelijk verklaringsmodel voor de ziekte tussen patiënt en behandelaar (‘explanatorymodels’)
 • over cultuursensitieve psychotherapie en aanpassingen hierin om knelpunten bij de uitvoering te overkomen;
 • om adequaat cultuursensitieve behandeling te bieden, met inzet van hulpmiddelen zoals:
  • het Cultural Formulation Interview
  • de interculturele addenda voor angst en voor depressie
  • de richtlijnen van de Generieke Module Diversiteit 

Wie kan de opleiding volgen?

 • Cognitief gedragstherapeuten
 • Klinisch psychologen
 • GZ-psychologen
 • Psychotherapeuten

Aanbieder

Aanbieder
Accreditatie

Accreditatie

 • VGCt 
 • FGzPt 
 • NIP 
 • NVP 

Locatie

Locatie
Nienoord 5, 1112 XE Diemen

Kosten

Kosten

€ 675,- per deelnemer 

 • inclusief e-learning
 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • inclusief literatuur 

VVoor het inhalen/verplaatsen van een opleidingsdag berekenen wij € 85,- administratiekosten.

Contact ARQ Academy

Neem voor meer informatie en incompany mogelijkheden contact met ons op:

020 660 19 70
academy@arq.org