15 resultaten
Publicatie
Een onderzoek naar de ervaringen van militairen met de geleidelijke overgang van hun uitzending naar het normale leven
Oorlog
Publicatie
Een onderzoek naar het welzijn van het Mobiel Medisch Team van het Amsterdam UMC
Overig
Publicatie
Onderzoek naar de werkdruk en het welzijn van verpleegkundigen en verzorgenden in de VVT
Pandemie
Publicatie
Een onderzoek naar de effecten van bedreiging en beveiliging op publieke personen
Bewaken en beveiligen
Publicatie
Een praktische leidraad voor collegiale ondersteuners in de ambulancezorg
Overig
Publicatie
Een onderzoek naar het effect van gefilmd worden bij een incident
Overig
Publicatie
Een evaluatie van de community voor nabestaanden en naasten van de MH17-slachtoffers
Herdenken en rouwen
Publicatie
Evaluaties van de 24/7 hulplijn, bereikbaar voor (oud-) agenten en hun omgeving
Overig
Publicatie
Een onderzoek dat onthult in hoeverre gemeenten optreden tegen agressie en geweld richting hun medewerkers
Geweld
Publicatie
Een boek om de slachtoffers van het vliegtuigongeluk in Tripoli te herdenken en groot verlies te verwerken
Herdenken en rouwen
Publicatie
Handreiking voor geestelijk verzorgers bij begeleiding zingeving aan getroffenen
Overig
Publicatie
Een verhalenbundel over hoe ingrijpende gebeurtenissen de mens áchter het uniform raken
Overig
Publicatie
Een boek vol ervaringen van een verpleegkundige die slachtoffers verzorgde na de brand in Volendam
Overig
Publicatie
Handreiking die betrokkenen in de nafase van rampen ondersteunt
Overig
Publicatie
Een boek voor professionals met aanknopingspunten voor betere nazorg bij rampen en crises
Overig