Bestuur en toezicht

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum bestaat uit 9 instellingen en organisaties die zich bezighouden met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Alle partners en ARQ hebben dezelfde leden als raad van bestuur en als raad van toezicht en hanteren de uitgangspunten van de Governancecode Zorg.

Statuten ARQ

Rondom het melden van misstanden hanteert ARQ een
 

Raad van Toezicht

mr. R.J. van der Kluit, voorzitter a.i.

 

dhr. A.F.J. van Overmeire RA

 

drs. J.J.M. Goderie

prof.dr. M.J. Jongmans

 

 

 

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en adviseert de raad van bestuur.
 
Contact: rvt@arq.org / 020 8407 640

 

Raad van Bestuur


drs. J.W. Reerds MBA,
voorzitter raad van bestuur


drs. A. Osinga
lid raad van bestuur 
financien


drs. G. van Bellen
lid raad van bestuur 
bedrijfsvoering

Reglement raad van bestuur

Beleid vergoeding onkosten raad van bestuur

Contact: bestuurscentrum@arq.org / 020 8407 640