Bestuur en toezicht

Arq Psychotrauma Expert Groep bestaat uit 9 instellingen en organisaties die zich bezighouden met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Stichting Arq is een ondersteunende holding voor de partners in Arq. Alle partners en stichting Arq hebben dezelfde leden als raad van bestuur en als raad van toezicht en hanteren de uitgangspunten van de Governancecode Zorg.

 

 
 
Rondom het melden van misstanden hanteert Arq Psychotrauma Expert Groep een
 

Raad van Toezicht

drs F.W. Weisglas, voorzitter

dhr. A.F.J. van Overmeire RA

 

drs. J.J.M. Goderie

drs. M.L. Bot

 

mr. R.J. van der Kluit

 

 

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en adviseert de raad van bestuur.
 
 
Contact: rvt@arq.org / 020 8407 640

 

Raad van Bestuur


drs. J.W. Reerds MBA,
voorzitter raad van bestuur


drs. A. Osinga
lid raad van bestuur 
financien


drs. G. van Bellen
lid raad van bestuur 
bedrijfsvoering

Reglement raad van bestuur

Contact: bestuurscentrum@arq.org / 020 8407 640