Bestuur en toezicht

Arq Psychotrauma Expert Groep bestaat uit 9 instellingen en organisaties die zich bezighouden met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Stichting Arq is een ondersteunende holding voor de partners in Arq. Alle partners en stichting Arq hebben dezelfde leden als raad van bestuur en als raad van toezicht en hanteren de uitgangspunten van de Governancecode Zorg.
 
 
Rondom het melden van misstanden hanteert Arq Psychotrauma Expert Groep een
 

Raad van Toezicht

drs F.W. Weisglas, voorzitter

 

drs J.B.M. Streppel

 

drs. J.J.M. Goderie

 

drs. M.L. Bot

mr. R.J. van der Kluit

 
 
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en adviseert de raad van bestuur.
De raad van toezicht heeft vijf leden.
 
Contact: rvt@arq.org / 020 8407 640

 

Raad van Bestuur

drs. J.W. Reerds MBA

voorzitter raad van bestuur

 

drs. A. Osinga

lid raad van bestuur

financien

drs. G. van Bellen

lid raad van bestuur

bedrijfsvoering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglement raad van bestuur

Contact: bestuurscentrum@arq.org / 020 8407 640